podrobný web firmy – ENVIFORM a.s.
Get Adobe Flash player

     Vyhledávání:


     Rozcestník:

ÚVOD

Jedním z hlavních ukazatelů kvality života je zdravotní stav populace. Ten je v České republice, podobně jako v jiných rozvinutých zemích, zásadně ovlivněn několika neinfekčními chronickými onemocněními. Jsou to především nemoci kardiovaskulárního aparátu, poruchy imunity, nádorová onemocnění, metabolické poruchy, a psychická onemocnění.

Hlavní měrou se zde podepisují vlivy pracovního a životního prostředí, životního stylu, nedostatku pohybu, nadváhy a nadměrné stresové zátěže. Z toho vyplývá, že z velké části jsou tato onemocnění preventabilní.

Cestou ke zlepšení je striktní dodržování platné legislativy, realizace technických a organizačních opatření v pracovním prostředí, programy na podporu zdraví, ale také vědomí odpovědnosti každého jedince za své zdraví.

Naše nabídka:
    * komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, enviromentu, kvality, zkušebnictví a činností laboratoří
    * měření, stanovení a hodnocení základních faktorů v pracovním a životním prostředí
    * sledování odezvy organismu na zátěž
    * účast na programech podpory zdraví
    * školicí akce, poradenství v oblasti výživy, pohybových aktivit a životního stylu

Vysoká kvalita a  profesionalita služeb je podložená akreditací, autorizací a certifikací našich laboratoří.

Více na: ENVIFORM a.s.